Perbandingan luas dua buah lingkaran adalah 36 : 64 hitunglah
a. perbandingan keliling kedua lingkaran
b. selisih keliling kedua lingkaran
c. perbandingan jari-jari kedua lingkaran
d. selisih jari-jari kedua lingkaran

1

Jawabanmu

2014-01-27T21:51:23+07:00
L1:L2 = 36:64 = r1^2 :r2^2 
r1:r2 = 3:4
a. K1:K2 = 2 x phi x r1 : 2 x phi x r2
              = 3:4
b. K2-K1 =  2 x phi x 4 - 2 x phi x 3
              = 2 phi
c.  3 : 4
d. 4x -3x = x
5 4 5