Tolong bantu aku jawab ya+gunakan caranya please soalnya ini tugas buat besok !!!!
1.sebuah kawat memiliki panjang 5 m, apabila akan di buat kerangka balik dengan ukuran 10 cm x 8 cm x 5 cm, tentukan :
a.banyaknya balok yg dapat di bentuk
b.sisa panjang kawat yg terpakai

2.suatu kubus mmiliki luas permukaan : 600 cm². hitunglah :
a.panjang rusuk kubus
b.panjang seluruh rusuk kubus
c.panjang garis diagonal ruang kubus
d.volume kubus

1

Jawabanmu

2014-05-23T19:50:35+07:00
1. panjang kawat = 5m = 500 cm
   panjang seluruh rusuk = 10 x 4 = 40
                                    = 8 x 4  = 32
                                    = 5 x 4  = 20
                                                 ______+
                                                     92
   a. 500/92 = 5. 434 = 5
   b. sisa kawat = 92 x 5 = 460
                       = 500 - 460 = 40 cm
2. a. rusuk = sisi
       Lp = 6. s²
       600 = 6. s²
       600/6 = s²
       100 = s²
       √100 = s
        10 = s
   b.seluruh rusuk kubus ada 12
     panjang seluruh rusuk = 12 x 10
                                     = 120 cm
  c. diagonal ruang = r√3
                           = 10√3
 d. V kubus = s³
                 = 10³
                  = 10 x 10 x 10
                 = 1000 cm³
1 3 1