Jawabanmu

2014-05-23T22:32:07+07:00
 \frac{Va}{Ta} =  \frac{Vb}{Tb}
 \frac{Va}{T} =  \frac{2Va}{Tb}
Tb = 2 Ta
     = 2 T

W = - \frac{3}{2} nR[Tb-Ta]
    = - \frac{3}{2} 1 . 8,3 [2T-T]
    = - 1,5 RT
    = -12,45T