Jawabanmu

2014-05-23T13:29:33+07:00
Tembung panyandra perangane awak
alis=nanggal sepisan
pundhak=nraju emas
idep=tumenging tawang
lengen=nggandewa pinenthang
rambut=ngandan-andan,ngembang bakung
swara=ngombak banyu
irung=ndudhup turi
cahya=sumunar
1 4 1
2014-05-23T13:36:33+07:00
Panyandra iku unen-unen kang gumathok kanggo nyandra perangane awak, solah bawa, lan kahanan adhapuk pepindhan. 

1 4 1