Jawabanmu

2014-05-23T11:31:13+07:00
K =  \pi x D
   =  \frac{22}{7} x 84
   = 264 cm = 2,64 m

Jarak yang ditempuh 264 m
maka, 264 : 2,64 = 100 kali