Jawabanmu

2014-05-22T21:18:24+07:00
1/f = 1/s + 1/s'
1/s' = 1/f + 1/s
         = 1/15 - 1/20
       = 4/60 - 3/60 = 1/60
s' = 60cm

M= s' / s
= 60/20 = 3

h'= M x h = 3 x 4 = 12cm
  • Zypo
  • Gemar Membantu
2014-05-22T21:27:07+07:00
S=20 cm
R=30 cm
h=4 cm
h'=?

R= 2f
30= 2f
f= 15 cm

 \frac{1}{S'}= \frac{1}{15}- \frac{1}{20}
                      =  \frac{20-15}{300}
                      =  \frac{5}{300}
                  S' = 60 cm
M= \frac{60}{20}
   =3 kali

M= \frac{h'}{h}
3 = \frac{h'}{4}
h' = 12 cm