Jawabanmu

2016-11-11T12:54:14+07:00

1. Naon anu dimaksud dongeng?
2. Aya sabaraha rupa dongeng, sebutkeun hiji-hiji?
3. Naon anu ngabedakeun unsur intrinsik sareng unsur ekstrinsik dongeng?
4. Naon wae unsur intrinsik dongeng?
5. Naon wae unsur ekstrinsik dongeng?
6. Naon anu dimaksud babad?
7. Naon anu di maksud fabel?
8. Naon anu dimaksud farabel?
9. Naon anu di maksud sasakala?
10. Kabagi jadi sabaraha galur dina dongeng?
11. Kabagi jadi sabaraha latar dina dongeng?
12. Naon conto dongeng mite?
13. Naon conto dongeng pamuk?
14. Naon conto dongeng farabel?
15. Naon conto dongeng anu aya di Jawa Barat?