Jawabanmu

2014-05-21T20:38:05+07:00
1. Ir. Soekarno
2. Mr. Moh. Yamin
3. Drs. Moh. Hatta
4. Mr. A.A. Maramis
5. Abikusno Cokrosujoso
6. Abdul Kahar Muzakkir
7. H. Agus Salim
8. K. H. Wahid Hasyim
9. Ahmad Soebardjo
2014-05-21T23:30:35+07:00
1.Ir.Soekarno
2.Drs.Moh.Hatta
3.Mr.Muh Yamin
4.Mr.Ahmad Soebardjo
5.Mr.A.A.Maramis
6.Abdulkadir Muzakir
7.Wachid Hasyim
8.H.Agus Salim
9.Abikusno Tjokrosujoso.