Jawabanmu

2014-01-27T14:12:12+07:00
PH = -log [H+]
= - log [ akar ka.m]
= - log [akar 1.10^-5 . 2 . 10^-1)
= - log akar 2 . 10^-6
= - log akar2 . 10^-3
= 3- log √2 
2014-01-27T14:17:20+07:00
[H+] = akar Ka x M
       = akar 10-5 . 2x10-1
       = akar 2x10-6
       = 1,4.10-3

Ph = -Log [H+]
     = -log 1,4.10-3
   =  3 +log 1,4