Kasta adalah sistem pelapisan dalam masyarakat Hindu untuk memelihara kemurnian Ras / keturunan. Ada empat kasta yang terkenal antara lain :
1. Kasta Brahmana (golongan pendeta)
2. Kasta Ksatria (golongan bangsawan dan prajurit)
3. Kasta Waisya (golongan pedagang dan pegawai)
4. Kasta Sudra (golongan budak dan pekerja kasar)
Ada satu lagi, kasta paria (golonhan

Jawabanmu

2014-05-20T22:09:07+07:00
Tingkatan sosial di masyarakat hindu kuno, guna memperlihatkan status sosial
2014-05-20T22:13:01+07:00
Kasta itu tingkatan golongan agama hindu
ada Brahmana,ksatria,waisya,sudra
tujuan = untuk membedakan golongan antar brahmana,ksatria,waisya,dan sudra