Jawabanmu

2014-05-20T21:05:47+07:00
P= \frac{100}{f}
-5= \frac{100}{f}
-20=f

 \frac{1}{f}  \frac{1}{s} + \frac{1}{s'}
 \frac{1}{-20}  \frac{1}{5} + \frac{1}{s'}
 \frac{-5}{20}  \frac{1}{s'}
-4= s'

perbesaran=   \frac{s'}{s}
                     \frac{-4}{5}
                     \frac{4}{5}

 \frac{-4}{5}  \frac{h'}{h}
 \frac{-4}{5}  \frac{h'}{5}
4 = h'