Jawabanmu

2017-01-18T14:44:43+07:00
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Winantu sagunging pakurmatan.

KanThi lumaraping nawala
sedhahan, minangka sesulih
pisowan kula wonten ing ngarsa
panjenengan.
Sinartan nyadhong berkahing Gusti Ingkang Maha Agung, kula
sak kluarga hanggadhahi
pangangkah badhe
ngawontenaken tasyakuran
tuwin pawiwahan supitan yoga
kula ingkang nami, AGUS BONDAN SAPUTRA mbenjang ing, Dinten : Seloso Wage
Suryo Kaping : 13 September
2014
Wanci : tabuh 09:00
wekdal iring kilen ~ sak bibaripun.
Mapan ing : Griyo kulo Bambanglipuro Rt 11 Rw 07
Bantul, Ngayogjokartohadiningrat Wasana sanget ing pangajeng-
ajeng kawula awit agunging
kawigatosan rawuh panjenengan,
mugi Gusti Ingkang Maha Agung
tansah peparing berkah wilujeng
ing sedayanipun. Amin. Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.
Atur Taklim kawulo, Kulawarga Bpk. HERMAN AJI
sakbrayat.
1 1 1