1. Berapa nilai deret angka dari : a. 3,2,4,6,8,7,9,....,13,12
b. 1,2,6,15,31,....,....
c. 2,3.5,8,12,...,....
d. 4,5,3,6,2,7,...,...
e. 5,9,7,11,9,...,....
f. 100%, 4/3, 3/4, -2/3, 1/2,, -8/3

2
Komentar sudah dihapus
ya yang a) seharusnya setelah 9 adalah 14
Komentar sudah dihapus
Komentar sudah dihapus

Jawabanmu

2014-05-19T23:58:59+07:00
a. 3,2,4,6,8,7,9,16,13,12 
b. 1,2,6,15,31,56,92
c. 2,3.5,8,12,17.23
d. 4,5,3,6,2,7,1,8
e. 5,9,7,11,9,13,11
f. 100%, 4/3, 3/4, -2/3, 1/2, -8/3,
1/4, -14/3
2014-05-20T00:22:06+07:00
A. 
ganjil berturut turut +1 +4; genap berturut turut +4 +1
ganjil 3, 3+1=4, 4+4=8, 8+1=9, 9+4=13
genap 2, 2+4=6, 6+1=7, 7+4=11, 11+1=12
3,2,4,6,8,7,9,11,13,12
b.
 1+1^2=2 \\ 2+2^2=6 \\ 6+3^2=15 \\ 15+4^2=31 \\ 31+5^2=56 \\ 56+6^2=92
1,2,6,15,31,56,92
c.
2+3=5
3+5=8
5+8=13
8+13=21
13+21=34
2,3,5,8,13,21,34
d. 
ganjil -1, genap +1
4,5,3,6,2,7,1,8
e. 
ganjil +2, genap +2
5,9,7,11,9,13,11
f. 
ganjil - 1/4 ; genap - 6/3
 1,\frac{4}{3}, \frac{3}{4},  \frac{-2}{3} , \frac{1}{2} , \frac{-8}{3} , \frac{1}{4}, \frac{-14}{3}