1.sebuah kubus mempunyai jumlah panjang rusuk 60 cm . hitunglah :
a. panjang rusuk kubus ,
b. luas permukaan kubus ,
c. volume kubus .
2. diketahui sebuah balok mempunyai perbandingan p:l:t=4:2:3. jika luas permukaan balok 1.300 cm² , hitunglah :
a . panjang , lebar , dan tinggi
b. panjang kerangka balok
c . volume balok .

1

Jawabanmu

2014-05-19T20:45:37+07:00
1. a) Rusuk kubus ada 12
       Jadi, 60 : 12 = 5 cm
    b) Lp = 6 × r²
        Lp = 6 × 5² = 6 × 25
        Lp = 150 cm²
    c) V= r³
        V = 5³ = 125 cm³
2. a) Lp = 2(p×l + p×t + l×t)
       1300 = 2((4x × 2x) + (4x × 3x) + (2x × 3x))
       1300 = 2(8x² + 12x² + 6x²)
       1300 = 2 × 26x²
       1300 : 2 = 26x²
           650   = 26 x²
       650 : 26 = x²
            25    = x²
            x      = 5
       p = 4 × 5 = 20 cm
        l = 2 × 5 = 10 cm
        t = 3 × 5 = 15 cm
    b) Panjang kerangka balok = 4 × 20 + 4 × 10 + 4 × 15
                                            = 80 + 40 + 60 = 180 cm
    c) V = p×l×t
        V = 20 × 10 × 15
        V = 3000 cm³


Maaf kalau ada kesalahan
1 1 1