Mugi Katur
Ingkang Kinabekten Slamet Saputra
Ing Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb
ngkang sareng kaliyan serat punika, kula pun wayah ngaturi pirsa bilih awit saking berkah pangestunipun bapak, kulawarga ing Semarang pinaringan kasarasan miwah kawilujengan Mugi-Mugi bapak lan Kulawarga ing Yogyakarta semantena ugi. Kajawi saking punika, keparengan matur bilih Bab Semesteran I ajeng dianakake Minggu kapindo wulan Desember 2010 lan mbayarake biaya gotong-royong kangge sekolahan yaiku Rp. 125.000,00 biaya gotong-royong wau ajeng dibayarake tanggal 30 November 2010. Mugi-Mugi kula
Wasana cekap semanten rumiyin atur kula nyuwun pangapunten sedaya sembah sungkem saking kula ing Semarang

Matur Nuwun,

Wassalamualaikum Wr.Wb

Sungkem Kula,
( )
Komentar sudah dihapus
Komentar sudah dihapus

Jawabanmu

2014-05-18T19:26:16+07:00
Kanggo kancaku. Semarang , 26 Mei 2014.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

           Piye kabare? ning kene apik-apik wae. Moga nek kono apik-apik wae yo.Suwe ra tau ketemu kangen aku. Kapan koe dolan ning omahku?Aku pengen dolanan karo koe jalan-jalan karo koe.Bales yo. Tak enteni balesan layangmu.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Saka Benjol.


maaf kalau salah :)
2014-05-18T19:44:33+07:00
Ugi Katur
Ingkang Kinabekten Slamet Saputra
Ing Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb

Ingkang sareng kaliyan serat punika, kula pun wayah ngaturi pirsa bilih awit saking berkah pangestunipun bapak, kulawarga ing Semarang pinaringan kasarasan miwah kawilujengan Mugi-Mugi bapak lan Kulawarga ing Yogyakarta semantena ugi. Kajawi saking punika, keparengan matur bilih Bab Semesteran I ajeng dianakake Minggu kapindo wulan Desember 2010 lan mbayarake biaya gotong-royong kangge sekolahan yaiku Rp. 125.000,00 biaya gotong-royong wau ajeng dibayarake tanggal 30 November 2010. Mugi-Mugi kula saget nggarap Bab Semesteran I lan kula ajeng ngatosake doa restu kaleh bapak lan sak kaluwarga supoyo kula saget nggarap lan kula bisa ngasto nilai apik.

Wasana cekap semanten rumiyin atur kula nyuwun pangapunten sedaya sembah sungkem saking kula ing Semarang

Matur Nuwun,

Wassalamualaikum Wr.Wb

Sungkem Kula,


(Vitra Adi Guna Saputra)