Jawabanmu

2014-05-18T15:57:20+07:00

Ini adalah Jawaban Tersertifikasi

×
Jawaban tersertifikasi mengandung isi yang handal, dapat dipercaya, dan direkomendasikan secara seksama oleh tim yang ekspert di bidangnya. Brainly memiliki jutaan jawaban dengan kualitas tinggi, semuanya dimoderasi oleh komunitas yang dapat dipercaya, meski demikian jawaban tersertifikasi adalah yang terbaik dari yang terbaik.
Wisnu  : halo !
angga  : halo, punika saking sinten?
wisnu   : punapa leres punika dalemipun mas angga ?
angga  : leres, punika kula piyambak.
wisnu  : ngga niki kula wisnu
angga  : oalah, kula kinten sinten, katemben nilpun, wonten punapa?
wisnu  : kula kala wau didukani Pak Harun amargi kula kesupen mboten nggarap PR.
angga  : O....sakniki panjenengan nggarap PR rumiyin mangke dikempalaken dhumateng Pak Harun, mangke lak Pak Harun mboten duka maleh.

18 3 18
2014-05-18T17:56:43+07:00

Ini adalah Jawaban Tersertifikasi

×
Jawaban tersertifikasi mengandung isi yang handal, dapat dipercaya, dan direkomendasikan secara seksama oleh tim yang ekspert di bidangnya. Brainly memiliki jutaan jawaban dengan kualitas tinggi, semuanya dimoderasi oleh komunitas yang dapat dipercaya, meski demikian jawaban tersertifikasi adalah yang terbaik dari yang terbaik.
Arya : pripun kabaripun?
riski : sae-sae mawon, panjenengan piyambak pripun?
arya : alhamdulillah sae , suwe mboten kepanggih gih..
riski : nggih.. wonten kaperluan napa jenengan mriki?
arya : kula badhe silahturahmi kaliyan panjenengan kalih maringi kabar dinten setu wonten reunian ting sd jenengan nderek?
riski : nggih insyaallah , mangga diunjuk rumiyin..
arya : nggih matursuwun , nggih mpun kula pamit nggih, pareng
riski : nggih , mangga ati-ati.
10 4 10