Jawabanmu

2014-05-18T11:17:44+07:00
Diketahui : t = 4 jam 45 menit = 4,75 jam = 1026000 detik
                 s= 65 km = 65000 m
Ditanya : kecepatan . . ?
Jawab
v = s / t
  = 65 / 4,75 = 13,68 km/jam
v=s/t
 = 65000/1026000 = 0,0538 m/s

Jadiin terbaik ya :)
2014-05-18T11:44:18+07:00
Dik:s=65 km=65.000m
      t=4 jam 45 menit=17.100 s
Dit:v=...?
jawab: v=s/t
           =65.000/17100
           =3,8 m/s