1. Negara yang terbentuk atas kemauan rakyat melalui kontak sosial merupakan pendapat dari ..
a. Montesquieu
b. Rousseau
c. John Locke
d. Kranenbrug

2. Salah satu peran aktif rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi adalah ..
a. Bebas mencalonkan diri sebagai pejabat politik negara
b. Memilih wakil wakil dalam lembaga perwakilan rakyat
c. Bebas mengadakan kritik kepada siapa saja termasuk pemerintah
d. Dengan bebes memimpin partai politik dan pejabat negara

3. Penguasa dalam pemerintahan demokrasi sejatinya berfungsi sebagai ..
a. Penguasa rakyat
b. Hakim rakyat
c. Pelayan masyarakat
d. Raja masyarakat

4. Perhatikan pernyataan dibawah ini :
1. Bendera atau lanmbang negara RI
2. Lambang negara atau lambang pemerintah
3. Nama dan ganbar seseorang
4. Mempunyai persamaan dengan gambar partai lain
5. Menyerupai gambar binatang
6. Mempunyai kesamaan gambar negara
Pernyataan diatas yang tidak boleh digunakan oleh partai politik adalah ..
a. 4,5,6,1
b. 3,4,5,6
c. 2,3,4,5
d. 1,2,3,4

5. Demokrasi pancasila adalah fajam demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujusannya seperti dalam ketentuan ketentuan pembukaan UUD1945. Pernyataan diatas merupakan pendapat mengenai Demokrasi Pancasila dari ..
a. Ensiklopedia Indonesia
b. Prof. Darji Darmodiharjo, S.H
c. Prof. Dr.Drs. Notonagoro, S.H
d. Prof. Soepomo

6 . Pemerintahan yang mendasar diri pada kekuasaan penguasa adalah ..
a. Penguasa
b. Demokrasi
c. Anarkhi
d. Otoriter

7. Asas pokok demokrasi pancasila adalah ..
a. Asas supremasi hukun dan asas musyawarah mufakat
b. Asas kerakyatan dan asas persamaan
c. Asas persamaan dan supremasi hukum
d. Asas kerakyatan dan asas musyawarah mufakat

8. Demokrasi pancasila asalah demokrasi yang berintikan sila keempat pancasila. Hal tersebut mengandung arti ..
a. Demokrasi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat
b. Dalam bermusyawarah mengutamakan suara terbanyak
c. Keputusan yang diambil harus bermanfaat dan kehendak rakyat
d. Pemimpin mempunyai hak untuk mengambil suatu keputusan


Tolong dibantu yak ;)

2

Jawabanmu

2014-05-17T20:40:40+07:00
No 2. b
no 3. b
no 6. c
no 7. a
no 8. b
3 3 3
2014-05-17T21:05:43+07:00