Sebuah benda bermassa 2 kg berada dalam keadaan diam pada sebuah bidang datar yang licin. Kemudian, pada benda tersebut bekerja sebuah gaya F= 20N sehingga kecepatannya menjadi 10 m/s.
tentukanlah:
a. usaha yang dilakukan oleh gaya F
b. jarak yang ditempuh

1

Jawabanmu

2014-05-17T11:03:25+07:00
Kita cari yang b dulu :
F = m x a
20 = 2 x a
a = 10 m/s
b.   Vt² = Vo² + 2aΔx
      10² = 0² + 2.10.Δx
      Δx = 5 m
a. W = F.Δx
        = 20.5
        = 100 J