aja dahwen yen kowe....

dikethok-kethok kaya....

putra-putri kudu gemi...

dirajang-rajang kaya...

sepa-sepi lir...

diiris-iris kaya...

jalak-jalak pita, dolanan...

ayo para kanca padha...

jare kepingin maju, kok ora tau..

tekade wis gilig,ora mundur ing...

1

Jawabanmu

2016-05-09T22:30:15+07:00
Aja dahwen yen kowe kepingin kajen.
dikethok-kethok kaya lombok
putra-putri kudu gemi lan nastiti
dirajang-rajang kaya brambang
sepa-sepi lir sepah samun
diiris-iris kaya buncis
jalak-jalak pita, dolanan wis ditoto

ayo para kanca padha kerja bakti
jare kepingin maju, kok ora tau sinau 

tekade wis gilig,ora mundur ing donya
1 3 1