Tolong buatkan berita dalam bahasa jawa. temanya terserah. singkat, padat, jelas.... tolong ya.....

2
Komentar sudah dihapus
Kangge mahargya Hari Bahasa Ibu sadonya, Lembaga Pelestarian Pengembangan Sejarah Dan Budaya Regol Kencana tembayatan kaliyan maternity guru basa Jawa sa Ngayogyakarta, dinten Setu (18/2) enjing ngadani pirembagan bab pasinaon basa Jawa. Kridha ingkang dipun adani ing aula Kantor Pelestarian Pengembangan Sejarah, Dan Budaya Jogjakarta, dipun kepyakaken wiwitipun dening Kepala Dinas Kebudayaan DIY, GBPH Yudaningrat.
Komentar sudah dihapus
Komentar sudah dihapus

Jawabanmu

2014-05-15T20:21:15+07:00
Berita terkini, meletusnya kembali gunung sinabung pagi ini, membuat warga kembali mengungsi ke tempat yang aman.
"Breaking News, jeblugan Gunung Sinabung maneh iki esuk, nggawe wong pindhah bali menyang Panggonan aman'
2014-05-15T20:30:23+07:00
Hari Bahasa Ibu Sedunia

Kangge mahargya Hari Bahasa Ibu sadonya, Lembaga Pelestarian Pengembangan Sejarah Dan Budaya Regol Kencana tembayatan kaliyan maternity guru basa Jawa sa Ngayogyakarta, dinten Setu (18/2) enjing ngadani pirembagan bab pasinaon basa Jawa. Kridha ingkang dipun adani ing aula Kantor Pelestarian Pengembangan Sejarah, Dan Budaya Jogjakarta, dipun kepyakaken wiwitipun dening Kepala Dinas Kebudayaan DIY, GBPH Yudaningrat.
Miturut GBPH Yudanngrat, minangka tiyang Jawa, basa Jawa minangka sarana sesambetan gadhah kalenggahan lan piguna kadosdene basa sanesipun. Basa Jawa boten namung minangka sarana sesambetan kemawon, nanging ugi minangka lambang kapribadhen, alusing bebuden lan trapsila. Awit saking punika , nglestantunaken basa Jawa kalebet nglampahaken amanat konstitusi salebeting penjelasan UUD 1945, lan amanat kasebat taksih gadhah wibawa. Kacihna pamarentah samangke taksih kupiya nglestantunaken basa Jawa ,Pirembagan bab basa Jawa ingkang dipun estreni dening maternity guru punika ngrawuhaken sawetawis narasumber antawisipun, Timbul Haryono ingkang ngrembag bab standarisasi materi pembelajaran bahasa Jawa tingkat SD, SLTP, dan SLTA, Yuwono Sri Suwito ngrembag bab maksud dan tujuan pembelajaran bahasa Jawa, sarta Suyamti kanthi makalah problematik pembelajaran bahasa Jawa di Yogyakarta1 1 1