1.penyelesaian dari 2(x + 3) = 5x - 24 adalah ...

X=?

2.penyelesaian dari 1/2(4 - x) + 1/2x = 2(x + 2) adalah ...

X=?

3.suatu bilangan apabila dikalikan 3 dan ditambah 17 hasilnya 44. Jika bilangan tsb x, bentuk persamaan linear yg benar adalah ...

A. 3x - 17 = 44

B. 3x + 17 = 44

C. 3(x + 17) = 44

D. 3(x - 17) =44

Jawab ya :)

1

Jawabanmu

2014-05-15T18:41:23+07:00