Jawabanmu

2014-01-26T10:55:20+07:00
LR^2=16^2 . 16^2
LR^2=256+256
LR^2=16/2   ket: / akar
luas KLRS = 20 . 16/2 = 320/2
2014-01-26T11:03:25+07:00
LR =  \sqrt{LM + RM }
= \sqrt{16 ^{2} + 12 ^{2} }
= \sqrt{256 + 144}
 \sqrt{400}
= 20 CM 
L.KLRS = p x LR
=20 X 20
=400 cm^{2} [/tex]