1. Diketahui kubus PQRS.TUVW dengan panjang rusuk 5cm. Titik A adalah titik tengah RT. Hitunglah jarak antara :

a. Titik V dan titik A

b. Titik P dan titik A

dan gambarnya

2. Diketahui balok ABCD.EFGH dengan AB=4cm, BC = 8cm, dan BF=10cm. Hitunglah jarak antara :

a. Titik B dan bidang ACGE

b. Titik G dan bidang CDEF

dan gambarnya

1

Jawabanmu

2014-05-15T06:48:07+07:00
Nomer 1
a. titik V dengan titik A 
    
x^2 = 5^2 + 2,5^2
    
x^2= 25 + 6,25
   
x^2= 31,25
   
x =  akar 31,25 
   x = 5,59 cm   atau 5,6cm 

b. 
titik P dengan titik A = titik V dengan titik A 
    jadi jwabannya 5,6cm 

nomer 2

Titik B ke ACGE = Titik G ke bidang CDEF = setengah kali diagonal ruang
= 1/2 .  akar (4^2 + 8^2 + 10^2)
= 1/2 .  akar 
180
= 1/2 . 6 akar 
5
3 akar 
5

semoga membantu ^^