Jawabanmu

2014-07-05T13:52:43+07:00
1. 'Amala thobiibun hua an yu'aalijal mardhoo
2. yadkhulul mudarrisul fashla liyu'allimat thullaaba
3. lan yabniyal muhandisu bun-yaanan dho'iifatan
4. yuriidul kaatibu an yaktuba risaalatan
5. dzahabat taajiru ilas suuqi li yabii'al khodhrowaata
6. lan yadzhaba khoodimun bi ghoyri idzni sayyidihi
7. yuriidul fallahu an an yahrutsa harstahu
8. ya'malu-sy syurthiyyu li yuhaafidhol amna
9. lan yasuuqas saaiqul haafilata fii thoriiqin dhoyyiqin
10. dzahabal jundiyyu ilal harbi li yuqootila 'aduwwahu