Jawabanmu

2014-05-14T14:54:50+07:00

Ini adalah Jawaban Tersertifikasi

×
Jawaban tersertifikasi mengandung isi yang handal, dapat dipercaya, dan direkomendasikan secara seksama oleh tim yang ekspert di bidangnya. Brainly memiliki jutaan jawaban dengan kualitas tinggi, semuanya dimoderasi oleh komunitas yang dapat dipercaya, meski demikian jawaban tersertifikasi adalah yang terbaik dari yang terbaik.
manut folklore sing beredar neng masyarakat sekitar wisata goa Ngerong, menawa neng wilayah kesebut, sekitar 2000 taun sing nuli adeg siji kerajan lokal sing nduwe puser neng wilayah Rengel tepatnya saiki neng dukuh Gumeng desa Banjaragung Kec. Rengel Kab. Tuban. kerajan kuwi nduwe jeneng Gumenggeng. rajane yaiku Raden Arya Bangah putra saka Kyai Gede Lebe Lontang. Alkisah nang mubarang pas wilayah kerajan Gumenggeng sing nyat sacara geografis ana ing panggunungan kapur rekasa kanggo mengakses sumber banyu khususnya neng musim ketiga ditempuh paceklik lan kegaringan dawa, nganti rakyat rekasa. Raden Arya Bangah prihatin banget ndeleng kondisi rakyatnya, dheweke banjur lelana brata, payu prihatin kanggo mbisakne pituduh saka dewata babagan pagebluk dawa sing menimpa kerajan sing dipanggedhenine. dheweke pun mbisa pituduh jero impine nek ana sing bersemedi neng puncak gunung (wektu iki nduwe jeneng desa Andhong), mula kerajan Gumenggeng arep slamet saka kegaringan. dadi, dianakna sayembara. lan kanggo sing gelem, arep dibebungahi lemah sing amba. banjur, muncullah seseorang sing nduwe jeneng Kyai jala Ijo. dheweke menehake persyaratan ben dikancani saka loro wong pengawal kerajan. sangantine neng puncak bukit, sang kyai pun bertapa, mengheningkan cipta mandeng pucuking grana, sedakep saluku tunggal, nutup babahan hawa sanga, muji marang Dzat kang murbeng wisesa kanggo mbisakne bisikan ghaib lan pituduh. lan bener sakwise bertapa neng puncak Ngandhong, Kyai jala Ijo mbisakne pituduh menawa dheweke kudu menyungkil lemah neng panggon tertentu neng kerajan Gumenggeng (wektu kuwi isih durung ana jenenge). akhire, karo dikancani loro pengawalnya, dadia dheweke menancapkan tekene neng panggon kesebut, nuli mencungkilnya. sakwise kuwi, dheweke cepet malik mulih lan mengamanati marang kapindho pengawalnya kanggo ora nyaka menyang buri padha pisan. ning, pas mlaku mulih, salah siji pengawalnya nyaka menyang buri. dumadakan, muncul sawong putri nan ayu rupawan sing menggoda pengawal kuwi, lan nggawane lunga, ilang nganti wektu iki. lagekne lemah sing maune dicungkil saka Kyai jala Ijo, manut pangandel, banjur ngetoke banyu lan ngowah dadi celah (gua) sing nduwe bentuk madha rupani rong (terowongan/ lubang). dadine, panggon kesebut saiki diwenehi jeneng Gua Ngerong.
2014-05-14T18:36:58+07:00
kabupaten tuban adalah kota yang berada di jawa timur tepatnya di ibukota tuban disa ditemukan berbagai sejarah termasuknya goa rengel pada suatu hari