Suatu batang logam yang terbuat dari aluminium
panjangnya 2 m pada suhu 30 °C. Bila
koefisien muai panjang aluminium 25 x 10–6 /°C.Berapakah pertambahan
panjang batang aluminium tersebut bila suhunya dinaikkan menjadi 50 °C.1

Jawabanmu

2014-05-13T13:39:51+07:00
Dik=
l₀=2m
α=25×10⁻⁶
t₁=30° t₂=50° ΔT=20°
dit =Δl
jwb=
Δl=l₀.α.ΔT
Δl=2.25×10⁻⁶.20
Δl=2.5×10⁻⁴
Δl=0,1×10⁻⁴m