Tentukan nilai a,b,dan c pada soal dibawah ini !
pakai caranya yah ;)

1. a/b=b/c, a+c=15 dan a=1/4 c
2. a:b=4:5,a+b=90,dan b=1/3c
3. 5a-b=24,a:b=5:2,dan c=1/7(a+b)

4. a+c=144,a:c=5:7,dan b=1/6(a+c)
1
4. nilai a = 5/12 x 144 = 60
nilai c = 7/12 x 144 = 84
nilai b = 1/6 x 144 = 24

Jawabanmu

2014-01-26T17:27:22+07:00
1, Jika a/b = b/c maka lakukan perkalian silang.
    axc = bxb, maka ac = b²
    jika a = 1/4 c, maka perbandingannya 1 : 4 = a : c
   maka jika a+c=15, maka a= 1/5 x 15 = 3. b= 4/5 x 15 = 12

2. a : b = 4 : 5, jika a + b = 90. maka nilai a = 4/9 x 90 = 40
    b = 5/9 x 90 = 50
    jika b= 1/3 c. Maka nilI c adalah 3xb = 3 x 50 = 150
1 3 1