Berdasarkan tipe senyawanya, pernyataan
berikut yang benar tentang alum dan dietilseng adalah ...
(A) Pada tekanan yang sama, alum mendidih
pada suhu lebih tinggi daripada titik
didih dietilseng
(B) Kelarutan alum salam air lebih rendah
daripada kelarutan dietilseng
(C) Bilangan koordinasi zn pada dietilseng
sama dengan bilangan koordinasi al pada
alum
(D) Molekul dietilseng lebih polar daripada
molekul alum
(E) Pada suhu yang sama tekanan uap dieltiseng lebih rendah daripada tekanan
uap alum

1

Jawabanmu

2014-05-13T12:05:16+07:00
Yang (A)  Pada tekanan yang sama, alum mendidih pada suhu lebih tinggi daripada titik 
didih dietilseng.