Jawabanmu

2014-05-13T06:47:02+07:00
PH= 11+log 4 , pOH= 3-log 4 shingga [OH-] = 4×10^-3

[OH-]= akar Kb×M
(4×10^-3)^2 = Kb × 0,02M
Kb = 8×10^-4

LOH + HBr -> LBr + H20
m: 2×10^-3 2×10^-3
r: 2×10^-3 2×10^-3 2×10^-3
s: - - 2×10^-3

[LBr] = mol/volum total = (2×10^-3)/0,3

krna smua preaksi hbs jd itu trmsuk hidrolisis.
[H+]= akar Kw/Kb × [garam]
= akar (10^-14/8×10^-4) × (2×10^-3 /0,3)
= 2,88×10^-7
pH= 7-log 2,88