Jawabanmu

2014-05-13T01:36:21+07:00
Gambarlah kubus ABCD.EFGH
Hubungkan A ke C , B ke D , D ke G dan B ke G, titik potong diagonal alas misal P, terus hubungkan P ke G,A ke G.
AC = BD = DG = BG = 8√2 cm , PD = 1/2BD = 4√2  cmdan AG = 8√3 cm
a) sudut yang dibentuk oleh BD dan DG adalah <DPG
     dari ΔDPG
     Tan < DPG = DG/PD
                       = 8√2/4√2
                       = 2
             < DPG = arctan2 =64,43'
b)  sudut yang dibentuk oleh AE dan AD adalah <ADE = 90'
c)  sudut yang dibentuk oleh AC dan AG adalah <CAG
     Tan <CAG = CG/AC
                       = 8/8√3
                       = 1/3 √3
             <CAG = 30'
d) sudut yang dibentuk oleh HB dan AB adalah <BAH
     Cos <BAH = AB/HB
                       = 8/8√3
                       = 1/3 √3 = 0,57735
             <BAH = arc cos 0,57735 = 54,7356'
    
2014-05-13T02:23:30+07:00
A.)sudut DPG=arctan 2=64,43'...
b.)sudut ADE=90'...
c.)sudut CAG=30'....
d.)sudut BAH=54,74'