Kakak2 ato abang2 mohon dibantu^^
pasangan sudut yang manakah yang dapat membentuk segitiga tumpul ABC?
(i) <A = 60° , <B = 30°
(ii) <A = 54° , <B = 46°
(iii) <A = 38° , <B = 51°
(iv) <A = 35° , <B = 89°

makasi

1

Jawabanmu

2014-05-13T00:42:57+07:00
(i) <A = 60°, <B = 30° -> <C = 90° -> siku-siku
(ii) <A = 54°, <B = 46° -> <C = 80° -> lancip
(iii) <A = 38°, <B = 51° -> <C = 91° -> tumpul
(iv) <A = 35°, <B = 89° -> <C = 56° -> lancip

Jadi, pasangan sudut (iii) yang dapat membentuk segitiga tumpul.

Catatan:
Acuan pada sudut terbesar.
Jika sudut terbesar >90° = tumpul
Jika sudut terbesar <90° = lancip
Jika sudut terbesar =90° = siku-siku