Tolong dijawab ya...........

1.Dalam 2 mol Nacl terdapat atom Na sebanyak..................?
2. Sebanyak X gram gas nitrogen diukur pada suhu O° C dan tekanan 1 atm mempunyai volume 56 liter,maka X adalah.............?
3. Jika 2,4 X 10²³ molekul X₂ massanya atom relatif X adalah.............?

1
1.= Mol X 6,02 X 10^23
1. = mol x 6.02 x 10^23
= 2 x 6,02 x 10^23
= 12,04 x 10^23 atom

2. - N2 = 28
Jawab = massa = 56/22,4 = 2,5
Mr = m/mr n^2 = 2,5/28 = 70
3. Mol = jumlah molekul/6,02 x 10^23
= 2,4 x 10^23/6,02 x 10^23
= 2,4/6,02
= 0,4 mol

Massa = Mol x mr
mr = massa/mol
= 60/0.4
= 150

Jawabanmu

Jawaban paling cerdas!
2014-05-12T21:18:38+07:00
No 1. mol x 6,02 x 10²³
        = 2 x 6,02 x 10²³
        12,04 x 10²³ atom

No 2. N₂ = 28
         Jawab = Massa = 56/22,4 = 2,5
                           Mr = m/mr n² = 2,5/28 = 70

No 3. Mol = Jumlah molekul/6,02 x 10²³
               = 2,4 x 10²³/6,02 x 10²³
               = 2,4/6,02
               = 0.4 Mol

         Massa = Mol x Mr
                Mr = Massa/Mol
                     = 60/0,4
                     = 150
2 5 2