Jawabanmu

2016-11-14T09:03:48+07:00
Hayu batur urang karumpul
dialajar sarerea
kudu rarajin sing palinter
mararaca boh narulis
sarumanget kana diajar
jadi pamingpin jang nagara                                                                                     
Slendro Pathet Sanga.
Pinggir sendhang ana gadhung.
Rumambat ing klapa gadhing.
Pinencokan manuk podhang.
Sajodho tan ana tandhing.
Jroning gedhong ana endhang.
Sang Sumbadra lan Srikandhi.