Jawabanmu

2016-11-11T14:09:20+07:00
Pambarepe Pandhawa jenenge Puntadewa. jeneng liyane : Yudhistira, Dharmasuta (Putrane Dharma), Ajathasatru (ora duwe musuh) , Bharata (keturunane Maharaja Bharata). Satriya ing : Amarta . Garwane : Drupadi.  Senjatane : Jimat Kalimasada.  Saka Dewi Drupadi Puntadewa peputra kakung siji Raden Pancawala. Puntadewa ratu watak pandhita. watake sabar lan ikhlas. Lila donya lila ing pati. Apa bae barabng derbeke, yen ana sing njaluk mesti diparingake. Amarga saking ngati-ngatine Prabu Puntadewa digambarake wong sing ludirane seta. saking sucine uripe.