Seorang petani mempunyai sebidang tanah berukuran panjang 24 m dan lebar 15 m. Tanah tersebut akan dibuat sebuah kolam berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal-diagonalnya bertueut-turut 9 m dan 12 m, sedangkan sisanya akan ditanampohong pisang. berapakah luas tanah yang ditanami pohong pisang

2

Jawabanmu

2014-05-12T16:41:10+07:00
Luas seluruh=24.15=360 m³
luas kolam=9.12/2=54 m³
jadi luas phon pisang=360-54=306 m³
6 3 6
2014-05-12T17:00:26+07:00
Luas sebidang tanah = 24 m * 15 m
                                 = 360 m²
luas kolam ikan = 9 m * 12m = 108 m²/2=54 m²
luas tanah yang ditanami pohon pisang = 360 m² - 54 m² = 306 m²
5 4 5