5 buah benda bermuatan listrik saling didekatkan
( A ) , ( B ) , ( C ), ( D ) , ( E )

Bola ( C ) dan ( E ) bermuatan listrik positif. Bola ( B ) dan ( C ) tolak-menolak ketika didekatkan, bola ( A ) dan ( B ) tarik-menarik ketika didekatkan, dan bola ( D ) tolak menolak dengan bola ( E ) . Berdasarkan hal tersebut, muatan A, B, dan D berturut-turut adalah...

A. Negatif, negatif, dan positif
B. Positif, negatif, dan negatif
C. Positif, positif, dan negatif
D. Negatif, positif, dan positif

2

Jawabanmu

2014-01-24T21:50:55+07:00
2014-01-24T21:54:10+07:00
D. Negatif, positif, dan positif
A    B    C    D    E
-
    +    +     +    +