Jawabanmu

2016-11-11T13:52:33+07:00
Sandangan panyigeg yaitu sandangan yang berfungsi untuk menutup suku kata. sedangkan terdiri dari 4 panyigeg yaitu 
sandangan wignyan (...h) contoh gabah      gbh ;
sandangan layar (  /  ) contoh pasar       ps/  ;
sandangan cecek (=)  contoh wayang      wy ;
sandangan pangkon (\)  contoh : macan       mcn\ .   
Sandangan Wyanjana merupakan penanda gugus konsonan. Ada 3 buah yaitu;
1) cakra , pengganti panjingan (klaster) r, ditulis bersambung dengan huruf pasangan yang dilekati;
2) keret , pengganti cakra dan pepet, ditulis bersambung dengan huruf dasar atau huruf pasangan yang dilekati,
3) Pengkal, pengganti panjingan y yang ditulis bersambung dengan huruf dasar atau huruf pasangan yang dilekatinya.