Jawabanmu

2013-12-08T13:48:19+07:00
2013-12-08T13:59:34+07:00
 \frac{c}{a . b} =  \frac{72}{(-6).(-2)}
                           =  \frac{72}{12}
                           = 6