Jawabanmu

Jawaban paling cerdas!
2014-05-10T19:15:28+07:00

dalam keluarga : menghormati hak dan kewajiban antara anggota keluarga,Membina kerukunan antara anggota keluarga,mempunyai kepercayaan yang tinggi,tidak memaksakan kehendak untuk diri sendiri

sekolah; menghormati semua warga sekolah,menaati semua peraturan yang berlaku disekolah,mengikuti upacara dengan tertib,tidak membedakan kepercayaan agama atau status,tidak membedakan jenis gender dan peran,tetap menjunjung nama baik sekolah,belajar dengan giat untuk mencapai prestasi agar mengharumkan nama bangsa

masyarakat:Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
6. Dengan iā€™tikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.
2 3 2
2014-05-10T19:19:55+07:00
1.Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
2.
Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
3.
Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.