Jawabanmu

2014-05-10T18:24:08+07:00
                                       Stadion Gajayana Dipugar

        Kanggo ngluruhake masyarakat Kota Malang,pemerintahan Kutho Malang nduweni ada-ada nedya mugar Stadion Gajayana.
         Geghandengan karo maksud kasebut saiki wis arep rampung.Saiki apik banget,jembar, lan katon asri,Kajaba kanggo sarana olah raga,uga kanggo panggonan dalan utawa rekreasi.
          Ing kana  panggonan kanggo dodolan kang wis cumepak,kayata dodolan bocah-bocah,sovenir,pakaian,lan liya-liyane.Saingga para atlit,para penonton padha seneng.Uga dilengkapi wisma sing cukup apik lan ora nguciwani,
6 3 6
2014-05-10T18:45:50+07:00
Upacara ing al on-a lon

din ten 21 april 2014 diana kaken upac ara ken gge din ten kar tini.mur id-mur id sed aya ing kang sa  king s d ngan tos sm a me lu adicara upacara niki.adicara niki sanget ra me. para tamu undangan pa dha upacara ing jero ten dha.

nan ging , wa ton ak eh sanget ingkang murid se ma put. menawi mboten sar apan , pun apa kepa nasan , utawi kondisi badh an. nanging adicara niki ka ton lancar lan me riah sa nget. amargi dii ringi kalih dr um -  ba nd saking sm a.

maaf kalau salah :)
1 5 1