Jawabanmu

2014-05-10T18:33:59+07:00

Ini adalah Jawaban Tersertifikasi

×
Jawaban tersertifikasi mengandung isi yang handal, dapat dipercaya, dan direkomendasikan secara seksama oleh tim yang ekspert di bidangnya. Brainly memiliki jutaan jawaban dengan kualitas tinggi, semuanya dimoderasi oleh komunitas yang dapat dipercaya, meski demikian jawaban tersertifikasi adalah yang terbaik dari yang terbaik.
DINTEN KARTINI

sari : pripun niki kados dinten kartini ?
miko : pripun , menawi kita usul bu guru ?
ayu : nggih kula setuju..
sari : kula setuju..
rina : nanging , luwih becik kita sedaya ngrencanakaken bareng kelas kalih ketuanipun .. pripun ?
miko : nggih nggih , usul ingkang sae.
ayu : nggih mpun , ingkang manika ayo kita usul rumiyin kalih ketua kelas..
sedaya : ayo..
sedaya anggota kelas XI - c padha rembukan kalih ketua kelas
miko : yusuf ..
yusuf : inggih wonten napa ?
miko : niki ,kula kalih rencang-rencang sedaya badhe ngusulaken prip[un adicara kartininan
yusuf : kadhos wau , kula kalihan ketua kelas ingkang kelas liya sampun rapat kanthi hal niku.
ayu : trus pripun ?
yusuf : susunan adicaranipun sampun dirancang. wonten lomba-lomba ingkang disusun . inggih menika : 1. lomba tata busana 2. lomba masak 3. lomba ngewiru 4. lomba nyanyi solo ingkang lagu = ibu kita kartini kalih tanah air,  ingkang terakhir 5. maos layang kartini.
sari : pripun ingkang panjenengan timbali buguru kangge ngrembuk bab sinten mawon ingkang dados tugasipun?
yusuf : nggih , kula setuju . mangke kan pelajaran buguru kula mangke ngusulaken bab niku.
miko : nggih mpun , matursuwun andap kerjasamanipun..
yusuf : nggih ,sami-sami.
suara bel muni , buguru dhateng
yusuf : sugeng enjing bu guru..
sedaya : sugeng enjing bu..
bu guru : nggih sugeng enjing..
banjur yusuf ngusulaken bab kartini wau kalihan bu guru..
yusuf : nuwun sewu bu..
bu guru : nggih , wonten napa ?
yusuf : kula badhe ngusulaken bab katinian bu..
bu guru : nggih mpun jenengan sampun ngrancang sedaya ?
yusuf : dereng bu..
bu guru : nggih mpun , nik ngoten monggo jenengan rancang banjur lapor kalihan kula..
yusuf : nggih matur nuwun
istirahat
miko : pripu suf ?
yusuf : kula wau sampun usul , kula diutus buguru nrancang bab niku.
ayu : nggih mpun, nik ngoten ayo kita kerjaken sedaya pripun?
rina : nggih kula setuju
yusuf : pripun enggal sari ingkang masak.
sari : nggih , kula purun
miko : pripun rina ingkang dados tata busana kalihan yusuf
yusuh : nggih kula stuju
rina : nggih kula manut
ayu : kula pingin nyanyi solo , pripun
yusuf : nggih setuju
miko : sing kurang ngewiru kalih maos layang kartini
miko : kula mawon ingkang maos layang kartini pripun?
yusuf : nggih kula setuju enggal ngewiru?
ayu : pripun saras mawon ?
yusuf : nggih , alhamdulillah akhire rampung. nggih mpun kula badhe nyetoraken laporan niki kalihan bu guru. matursuwun sampun mbiyantu kula .
sedaya : nggih sami-sami.

maaf kalau salah :)

1 1 1