Jawabanmu

2014-05-09T21:56:56+07:00

Ini adalah Jawaban Tersertifikasi

×
Jawaban tersertifikasi mengandung isi yang handal, dapat dipercaya, dan direkomendasikan secara seksama oleh tim yang ekspert di bidangnya. Brainly memiliki jutaan jawaban dengan kualitas tinggi, semuanya dimoderasi oleh komunitas yang dapat dipercaya, meski demikian jawaban tersertifikasi adalah yang terbaik dari yang terbaik.
Pak Guru : Kowe kok lagi teko seko ngendi wae ?
Aku : Nyuwun pangapuntek Pak, kula dhateng mriki telat
Pak Guru : Telat kok setegah jam ! ngopo wae neng ndalan?
Aku : Ban sepedha kula wau bocor pak, dadose telat, kan wonten pribahasa "Mboten enten tembung terlambat kagem gegulang"

kurang lebihnya kaya gitu
9 4 9
2014-05-09T22:19:31+07:00

Ini adalah Jawaban Tersertifikasi

×
Jawaban tersertifikasi mengandung isi yang handal, dapat dipercaya, dan direkomendasikan secara seksama oleh tim yang ekspert di bidangnya. Brainly memiliki jutaan jawaban dengan kualitas tinggi, semuanya dimoderasi oleh komunitas yang dapat dipercaya, meski demikian jawaban tersertifikasi adalah yang terbaik dari yang terbaik.
Tuladha Pacelathon "Tetepungan"
Wulan Juli taun 2014 Anis wiwit mlebu SMP. Ing wengine sinambi nonton TV, dheweke didangu dening bapak lan ibune.
Ibu         :”Kapriye, Nis, sekolah ing SMP seneng apa ora ?”
Anis     : ” Wah remen sanget, Bu. Kancanipun kathah, ugi gurunipun. Ngendikanipun               Bapak Kepala Sekolah ingkang mucal gurunipun gantos-gantos jumbuh                     kaliyan piwucalipun, maksudipun kados pundi ta, Bu ?”
Ibu         : “ Karepe ngene, lho. Yen pelajaran Matematika, ya sing mulang guru                          Matematika, yen basa Jawa, ya sing mulang guru Basa Jawa. Dadi                            gurune  beda karo ing SD. Ing SD gurune guru kelas. Ing SMP gurune                        diarani guru mata pelajaran.”
Anis    : “O, ngaten ta, Bu.?
Ibu         : “Ya…”
Bapak    : “ Kowe mlebu ing kelas apa, Nis ?”
Anis    : “Wonten kelas 7 C, Pak.”
Ibu         : “ Kelas 7 sing anyar ana pirang kelas , Nis ?”
Anis    : “ Wonten gangsal kelas, Bu. Kelas 7 A dumugi 7 E.”
Bapak    : “ Mlebu kang kawitan mau wis diwulang apa, Nis ?”
Anis    : “ Kala wau dereng dipunparingi wucalan, namung upacara, resik-resik kelas,                lajeng mlebet kelas, ndhapuk pengurus kelas, kalajengaken pitepangan.”
Bapak    : “ Ya bener kuwi kudu dianakake tetepungan, supaya padha kenal karo                         kanca-kancane kabeh. Terus carane kepriye, Nis ? Kamangka bocahe                        akeh, apa ora rame?”
Anis    : “ Caranipun, dipunwiwiti dening wali kelas nepangaken rumiyin.                                   Panjenenganipun ngendikakaken jeneng saha alamatipun. Kalajengaken                   sedaya siswa setunggal baka setunggal dipundawuhi nepangaken kanthi                   nyebataken nama, tanggal lair, alamat, asmanipun tiyang sepuh, saha cita-               citanipun, ngantos lare 40 majeng sedaya. Dados boten rame.”
Bapak     : “ Oh ngono to Nis.”
Ibu         : “ Ya wis dipunggel dhisik critane, sesuk diterusake maneh. Saiki wis wengi                   padha mapan turu, sesuk ben ora kawanan !”
Anis                         : “ Inggih, Bu. Sugeng dalu Pak, Bu, sugeng sare.”
14 4 14