Jawabanmu

2016-12-01T20:02:51+07:00

Ini adalah Jawaban Tersertifikasi

×
Jawaban tersertifikasi mengandung isi yang handal, dapat dipercaya, dan direkomendasikan secara seksama oleh tim yang ekspert di bidangnya. Brainly memiliki jutaan jawaban dengan kualitas tinggi, semuanya dimoderasi oleh komunitas yang dapat dipercaya, meski demikian jawaban tersertifikasi adalah yang terbaik dari yang terbaik.
1. Pasantren nyaeta tempat nungtut elmu tradisional anu siswana (disebut santri) mondok babarengen jeung diajar ku guru nu disebut kiai jeung materi nu diajarkeun utamana ngeunaan agama Islam. Istilah pasantren asalna tina kecap santri, pasantren hartina tempat diajar para santri.
2. Sakola nyaeta tempat pikeun nungtut elmu, sakola teh manggrupa gedong atawa kumpulan gedong tempat kagiatan diajar murid atawa siswa nu dibimbing ku guru.
3. Madrasah hartina teh sarua jeung sakola, istilah madrasah asalna tina basa Arab nu hartina sakola, tapi di Indonesia madrasah mangrupa sakola anu dihususkeun kurikulumna ngandung pangajaran-pangajaran ngeunaan agama Islam.
4. Gosali nyaeta mangrupakeun tempat pikeun digawe panday, panday nyaeta tukang nyieun parabot tina beusi.
5. Babancong nyaeta wangunan leutik nu ayana di sisi alun-alun, jaman baheula mah babancong teh magrupa panggung paragi gegeden, anu ayeuna mah dikenal ku istilah VIP.
6. Bale Desa mangrupakeun wangunan milik desa,  nyaeta tempat pikeun warga desa ngumpul ngayakeun musyawarah atawa rapa desa.
7. Anjun hartina nyaeta tukang anu nyieun parabot anu bahanna tina taneuh liat.
8. Paledang hartina tukang anu nyieun pakakas atawa parabot anu bahanna tina tambaga.
9. Pajagalan nyaeta mangrupakeun tempat pikeun meuncit sato saperti sapi atawa munding.
10. Pasar mangrupakeun hiji tempat anu geus ditangtukeun di unggal kabupaten, kacamatan, atawa malah di unggal desa pikeun kagiatan dagang (nu dagang jeung nu meuli).
11. Bedeng nyaeta adegan atawa imah anu leutik paragi cicing atawa mondok nu digarawe dina hiji proyek wangunan.
12. Lio nyaeta mangrupakeun adegan atawa saung paranti nyieun kenteng atawa bata.
13. Pabrik nyaeta mangrupakeun hiji wangunan anu gede pikeun nu digarawe ngolah barang atawa ngawas mesin anu ngalakukeun proses hiji produk jadi produk lianna sangkan jadi produk anu ngabogaan nilai tambah.
14. Bale Kota nyaeta wangunan kantor nu digunakeun ku wali kota atawa bupati.
15. Pendopo nyaeta mangrupakeun tepas anu lega di bagian hareup kantor atawa gedong kawadanaan, kabupaten jeung sajabana.
1 5 1