Jawabanmu

2014-05-09T19:53:43+07:00
Dapat, larutan koloid dapat stabil karena bermuatan listrik dan saling tolak-menolak hingga menghalangi penggabungan untuk mengendap.
cara paling sederhana untuk menghilangkan kestabilan koloid adalah disaring dengan kertas saring. Kertas saring dapat menahan molekul dengan garis tengah 0,01 mm atau 10 mikron sehingga koloid tersebut dapat berkelakuan seperti larutan sebenarnya.
cara lain:
-penambahan garam
-penyaringan melalui glass wool
-penambahan sedikit pelarut organik yang lain
-penambahan detergen
-penambahan asam kuat
-pengenceran dengan air
-sentrifugasi

2014-05-09T20:13:28+07:00
Jika muatan suatu partikel dinetralkan, partikel tersebut akan mengendap. Caranya adalah dengan menambahkan koloid yang muatannya berlawanan. Jadi, kestabilan suatu koloid akan hilang jika muatannya dinetralkan. Peristiwa penghilangan kestabilan koloid tersebut dikenal dengan istilah koagulasi, sedangkan zat yang menyebabkan koagulasi terjadi disebut koagulan. Cara untuk menghilangkan kestabilan koloid di antaranya dengan menambahkan zat elektrolit yang muatannya berbeda atau koloid yang muatannya berbeda.
Koloid positif  akan lebih terkoagulasi jika ditambahkan elektrolit yang muatan ion negatifnya lebih besar. Contohnya, koloid Fe(OH)3 yang bermuatan positif lebih mudah dikoagulasikan oleh H2SO4 daripada HCl, karena jumlah elektrolit H2SO4 lebih banyak daripada HCl. Sebaliknya, koloid yang bermuatan negatif akan lebih mudah terkoagulasi jika ditambahkan elektrolit yang muatan ion positifnya lebih besar. Contohnya, koloid As2S3 yang bermuatan negatif akan lebih mudah dikoagulasikan oleh MgCl2 daripada KCl.