Maksud dari bertawaduk pada agama adalah...
a). menerima apa yang bersumber dari Allah dan rasulnya dengan tunduk dan pasrah
b). siap berjuang dan berdakwah apabila agama islam dihina
c). selalu berusaha menjadikan masyarakat tertib dan damai
d). bekerja dan berusaha untuk menghidupi diri dan keluarga nya

2

Jawabanmu

2014-05-09T18:07:41+07:00
2014-05-09T18:41:37+07:00