Jawabanmu

2016-12-02T07:34:28+07:00
Arya : pripun kabaripun?
riski : sae-sae mawon, panjenengan piyambak pripun?
arya : alhamdulillah sae , suwe mboten kepanggih gih..
riski : nggih.. wonten kaperluan napa jenengan mriki?
arya : kula badhe silahturahmi kaliyan panjenengan kalih maringi kabar dinten setu wonten reunian ting sd jenengan nderek?
riski : nggih insyaallah , mangga diunjuk rumiyin..
arya : nggih matursuwun , nggih mpun kula pamit nggih, pareng
riski : nggih , mangga ati-ati.
1 2 1