Jawabanmu

2014-05-09T16:41:09+07:00
A). 
misalkan jarak F ke garis EG adalah m, 

s = EF * FG/EG 

s = 6 * 6/(6√2) 

s = 3√2 cm 
(b). 

sudut AFC = 60 derajat karena segitiga AFC sama sisi 

misalkan jarak titik F ke garis AC adalah t, maka luas segitiga AFC adalah 

L = ½ AF FC sin AFC = t * AC 

L = ½ (6√2)² sin 60 = t * 6√2 

t = 3√(3/2) cm 

(c). 

sudut AFG 90 derajat, misalkan jarak F ke garsi AG adalah m, 

m = AF * FG/AG 

m = (6√2) * 6/(6√3) 

m = 2√6 cm