Jawabanmu

2014-05-09T18:36:12+07:00
Jawab AB = AC = 4√2 dan AT = 4√3
Misal D tengah tengah BC, hubungkan T ke D
TB  =  TC
TB² = TA² + AB²
       = (4√3)² + (4√2)²
       = 48 + 32 = 80
 TB = √80 = 4√5 cm

BC² = AB² + AC²
       = (4√2) ² + (4√2) ²
       = 64
 BC = √64 = 8 cm

BD = CD= 1/2 (BC) = 4
TD² = TB² - BD²
       = 80 -  16
TD  = √64 = 8 cm

AD² = AB² + BD²
       = 32 +  16 = 48
AD  = √48 = 4√3

a.  Besar sudut BCT dan ABC adalah < TDA
     Tan < TDA = AT/AD
                        = 4√3   =  1
                           4√3  
      jadi  < TDA = 45’
     Jadi besar sudut  antara BCT dan ABT adalah 45’ b. Tangen sudut antara BCT dan ABT identik dengan  Tan < ABC     Tan < B = AC/AB = 1     Jadi Tan sudut antara BCT dan ABT adalah 1