Jawabanmu

2014-01-24T19:54:13+07:00
Mengenai Gempa bumi , Allah menyampaikan firmanNYA di dalam Al Quran yang berbunyi ;
Dan telah Kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu (tidak) goncang bersama mereka, dan telah Kami jadikan (pula) di bumi itu jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk.  (qs Al Anbiyaa 21:31).
Dan Dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak guncang bersama kamu, (dan Dia menciptakan) sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk, (qs An Nahl 16:15) .